Zásady prevádzky a použitia

 

Systémy filtrácie vzduchu

Úlohou vzduchových filtrov je zabrániť kontaminácii komponentov vzduchotechniky či vzduchových potrubí a zabezpečiť kvalitu vstupného vzduchu. O nevyhnutnosti využitia účinných vzduchových filtrov na udržanie vetrania a klimatizačných systémov na zodpovedajúcej hygienickej úrovni niet pochýb. Používanie vhodných filtračných systémov umožňuje ochranu vstupného vzduchu pred nežiaducim znečistením časticami, aerosólmi, mikroorganizmami a plynmi. Aby sa zabezpečila efektívna separácia 99,95% kontaminantov veľkosti SARS-CoV-2 (80 – 160 nm), je potrebné zabezpečiť vysokoúčinné filtre tuhých znečisťujúcich látok filtračnej triedy najmenej H13 podľa EN 1822.

Zvýšte prívod vzduchu a odsávanie

Koncentrácia vírusov prenášaných vzduchom je najnižšia vonku. Preto je dôležité nahradiť čo najviac použitého vnútorného vzduchu upraveným vonkajším vzduchom. V budovách s mechanickými vetracími systémami sa odporúča predĺžená doba prevádzky.

Výmena filtrov privádzaného vzduchu nie je nevyhnutná

V kontexte COVID-19 je často kladená otázka, či by sa filtre mali vymeniť . V súlade s pravidlami vetrania VDI (napr. VDI 6022, VDI 3803-4) a Eurovent 4-23, moderné vetracie a klimatizačné systémy by mali byť vybavené kvalitnými vzduchovými filtrami (minimálne 50% triedy ISO ePM1 pre SUP 1–3), ktoré účinne filtrujú častice z vonkajšieho vzduchu. Ak sa vírusy dostanú vo výnimočných prípadoch do filtrov, majú obmedzenú životnosť a nemôžu reprodukovať ďalej. Filtre by sa preto mali vymeniť podľa štandardného postupu v zmysle VDI 6022 pri tlaku alebo ak sú prekročené časové limity.

 

 

Zvlhčovanie a úprava vzduchu nemá žiadny konkrétny účinok na COVID-19

Súčasné zistenia v prípade COVID-19 ukazujú, že vírus je veľmi rezistentný na zmeny životného prostredia a je citlivý iba pri veľmi nízkej relatívnej vlhkosti a veľmi vysokých teplotách. Vykurovacie a chladiace systémy môžu byť prevádzkované štandardne, pretože sa nepredpokladá, že ovplyvňujú šírenie COVID-19. Upravovať žiadané hodnoty týchto systémov preto v tomto prípade nie je na mieste.

Lokálne, pevne nainštalované recirkulačné chladiace jednotky bez vonkajšieho prívodu vzduchu

O šírení COVID-19 vetracími a klimatizačnými systémami do dnešného dňa neexistujú priame dôkazy. Napriek tomu decentralizované systémy s miestnou recirkuláciou je lepšie ponechať vypnuté, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii vnútorného vzduchu (najmä ak sú tieto miestnosti využívané viac ako jednou osobou).

Čistenie vzduchových potrubí nemá žiadny praktický efekt

Čistenie vzduchových potrubí z miestnosti do miestnosti nie je voči prenosu infekcií účinné, pretože vetranie a klimatizačný systém nie je zdrojom kontaminácie. Vírusy pripojené k malým časticiam sa vo ventilačných kanáloch nezhromažďujú, je preto efektívnejšie intenzívne vetrať.

Čističky vzduchu v miestnosti môžu byť užitočné v špecifických situáciách

Čističky vzduchu si s kontaminovaným vzduchom v miestnosti spoľahlivo poradia, vďaka čomu prinášajú užívateľovi podobný účinok ako vetranie. Pre vyššiu efektivitu v súvislosti s COVID-19, musia mať aspoň účinný HEPA filter. Čističky vzduchu vytvárajú v interiéroch turbulentné vetranie, vzduch v bezprostrednej blízkosti výstupu tak môže zaručiť dostatočne čisté prostredie.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *